W środę, 21 lutego 2018 r., w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dyrektor niżańskiego „Elektryka” Wacław Piędel, podpisał porozumienie o współpracy z firmą „ENESTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mirosława Trelę, zajmującą się przesyłem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła grzewczo – technologicznego.

Porozumienie zostało zawarte w obecności Wicestarosty Niżańskiego Adama Macha i kierownika kształcenia praktycznego RCEZ w Nisku Bartłomieja Winogrodzkiego.

- Przedmiotem porozumienia było ustalenie zasad i warunków współpracy o charakterze naukowym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Głównym celem tych działań jest podnoszenie jakości szkolenia młodzieży, zachęcanie jej do zdobywania kwalifikacji zawodowych – mówi Dyrektor Piędel.

Jak zauważa Wicestarosta Adam Mach: - Jednym z wielu działań, ustalonych w wyniku Porozumienia będzie współpraca RCEZ z firmą w zakresie praktyk zawodowych, ale także udział przedstawicieli obu stron w ważnych wydarzeniach oraz uroczystościach szkolnych, jak również środowiskowych.