W miniony piątek, 7 lipca 2017 roku, 34 studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej Wydziału Zamiejscowego w Nisku, odbierało dyplom ukończenia studiów.

Po trudnej i ciężkiej pracy, 20 żaków studiów magisterskich oraz 14 licencjackich, odebrało dyplomy z rąk rektora WSBiO gen. dr Jacka Pomiankiewicza, dziekana honorowego niżańskiego Wydziału dr Antoniego Piędla i Dziekana Wydziału Zamiejscowego dr Marty Powęska.

Wielkie święto uczelni zostało zorganizowane w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Absolwentom towarzyszyli wykładowcy, ale także rodziny. Nie zabrakło również, reprezentującego Powiat Niżański Wicestarosty Adama Macha oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nisko Juliana Ozimka. 

Wydział Zamiejscowy w Nisku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie funkcjonuje od 2010 roku. Jest to uczelnia, której oferta edukacyjna skierowana jest głównie do pracowników oraz funkcjonariuszy służb ochrony państwa w celu przygotowania ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, a także do pracowników administracji państwowej, administracji samorządowej oraz instytucji i zakładów pracy.

Fot. Agnieszka Kopacz www.sztafeta.pl
(zdjęcia do wykorzystania tylko przez Powiat Niżański)