Katarzyna Baran, tegoroczna maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, po raz trzeci wzięła udział w etapie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

W ostatnim etapie wzięło udział 120 uczestników wyłonionych z prawie 30 tysięcy biorących udział w konkursie. Merytoryczny zakres tegorocznej edycji obejmował Księgę Daniela i Apokalipsę wraz z przypisami, komentarzami i słownikiem pojęć.

Na program tegorocznego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których przystąpili finaliści, oraz część ustna, przeprowadzona drugiego dnia pobytu w Niepokalanowie.  Poza zmaganiami intelektualnymi uczestnicy finału wzięli udział we wspólnej modlitwie, zwiedzaniu Niepokalanowa, spotkaniach integracyjnych oraz  koncercie Małgorzaty Hutek.

Uzyskany przez niżańską licealistkę tytuł finalistki daje jej możliwość podjęcia studiów bez egzaminów wstępnych na wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, politologia, dziennikarstwo, socjologia i matematyka. Gwarantuje również dodatkowe punkty podczas rekrutacji na inne kierunki studiów.
Kasi gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszej, studenckiej drodze życia.