Od 18 do 22 marca 2019 r. grupa 9 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przebywa razem z młodzieżą ze Słowacji, Rumunii i Litwy w Wilnie na Litwie. Jest to już kolejne międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół, Edukacja szkolna. W podróży wokół regionalnych kultur młodzież z niżańskiego Elektryka prezentuje szkołę i polską kulturę w Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (Vilniaus, Lithuania)

Dwa stowarzyszenia z Powiatu Niżańskiego: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach oraz Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny” w Ulanowie, pozyskały środki, w łącznej wysokości 228 tys. zł, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na aktywizację seniorów.

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Projekt „Aktywny senior” będzie realizowany do końca br. przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach. Jego celem jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu. Grupą docelową są seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z 4 Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

W ramach projektu, na który Stowarzyszenie pozyskało 134.102 zł, zostaną zrealizowane działania z zakresu:

 • edukacji lokalno-regionalnej (spotkanie edukacyjno-lokalne z kulturą flisacką
  w Ulanowie, spotkanie edukacyjno-lokalne „Nad Błękitnym Sanem” w Krzeszowie, wyjazd edukacyjno-regionalny do Jarosławia i Przeworska),
 • kulturalnej (warsztaty śpiewu, występy seniorów, spotkanie edukacyjno-kulturalne
  w Nisku, wyjazdy edukacyjne do filharmonii/teatru/operetki),
 • prozdrowotnej i na rzecz opieki nad osobami starszymi (szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym, pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy, spotkania edukacyjne z lekarzem/pielęgniarką z zakresu zdrowia, spotkania edukacyjne
  z ratownikiem, zajęcia gimnastyczne, wyjazdy edukacyjno-zdrowotne do Solca-Zdrój i okolic),
 • turystycznej (Klub Turysty, wyjazd edukacyjno-turystyczny Szlakiem Piastowskich Grodów),
 • z zakresu funkcjonowania we współczesnym świecie (zajęcia z języka angielskiego, warsztaty artystyczno-manualne, warsztaty dekoracji stołów, warsztaty fotograficzne, wydanie kalendarza, spotkanie podsumowujące).

Z kolei projekt „Gminna Sieć Wsparcia Seniorów” realizowany będzie przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny” w Ulanowie. Projekt adresowany jest do 45 mieszkańców Gminy Ulanów, którzy ukończyli 60 lat. Jego celem jest poprawa jakości życia osób starszych, wzbudzanie ich aktywności społecznej i chęci uczestnictwa w życiu publicznym oraz niesienie pomocy innym, niezbyt samodzielnym seniorom.

W ramach projektu, na który Stowarzyszenie pozyskało 94.057 zł, można wymienić główne działania:

 • cykl warsztatów „Kultura regionu” (zachowanie tradycji lokalnych, poznanie miejsc związanych z kulturą ludową regionu z wycieczką do Skansenu w Sanoku),
 • cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych (aerobik, rekreacja taneczna, wyjazdy na basen z instruktorem dla seniorów),
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze (w tym 3-dniowa „Zakopane dla seniorów”),
 • szkolenie wyjazdowe dla chętnych i otwartych na nowe wyzwania (z wizytą studyjną),
 • działalność Sieci Wsparcia oraz prowadzenie CaffeSenior (z punktem informacyjno – konsultacyjnym dla wszystkich seniorów z Gminy Ulanów).   

- Przede wszystkim, gratuluję sukcesu obu Stowarzyszeniom. Cieszy fakt, że organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu niżańskiego, podejmują wiele ciekawych inicjatyw, skierowanych do naszych seniorów i pozyskują dodatkowe środki zewnętrzne na ich realizację. Program ASOS, w ramach którego pozyskano środki, wpływać ma na poprawę jakości i poziomu życia seniorów, i dzięki niemu, osoby z powiatu niżańskiego, które zakończyły swoją aktywność zawodową, nadal będą mogły się nie tylko realizować, ale i rozwijać – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dzięki realizacji tych projektów, możliwe będzie zrealizowanie wielu atrakcyjnych działań i przedsięwzięć, które z pewnością nie mogłyby być zrealizowane bez pozyskania tych środków.

Dnia 21 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47B, 36 – 060 Głogów Małopolski i Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach w dniu 14 marca 2019 r. podpisali umowę na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”. Jest to jedno z zadań realizowanych ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dniu 21 marca 2019 r. z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza zorganizowane zostało spotkanie, adresowane do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego Powiatu. Spotkanie odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Badanie silnika spalinowego za pomocą widma akustycznego, ekologiczna riksza jako pojazd dla niepełnosprawnych, Mierzenie długości fal radiowych za pomocą metra, Ekologiczne oczyszczanie powietrza we własnym pokoju, Wykonanie i zbadanie zabezpieczenia falownika w traku, Badanie pól szkodliwych dla rozruszników serca, Turbiny wiatrowe nad trasami szybkiego ruchu, Mikrofon satelitarny, Ekologiczna wędka rybacka, Częstotliwościowy wzrok dla niewidomego - to tylko niektóre tematy badań młodych naukowców z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, przygotowanych do konkursu Naukowego E(x)plory.