Dnia 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2018 – 2023. Posiedzenie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji zostali: Robert Bednarz, Marian Chrapko, Sylwester Daśko, Magdalena Hasiak, Jan Kowal, Tomasz Kozak, Gabriel Lesiczka, Łukasz Ludian, Adam Mach, Agnieszka Niwińska, Stanisław Pliszka, Tomasz Podpora, Roman Pokora, Jan Połeć, Władysław Pracoń, Małgorzata Sztaba-Cholewa, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała Pana Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni Stanisław Pliszka i Magdalena Hasiak.

Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Pana Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy starosta został ponownie obdarzony poparciem i wybrany na kolejną kadencję. Dziękując za oddane głosy, Starosta podkreślił, że jest tu po to, aby służyć mieszkańcom, a zdobyte doświadczenie samorządowe, jako radny trzech kadencji Rady Powiatu, a wcześniej radny Gminy Jeżowe, posłuży do dobrego wywiązywania się z oczekiwań. Zobowiązując się do sumiennej pracy na rzecz powiatu i mieszkańców, zaprosił wszystkich chętnych do szerokiej współpracy.

Na wniosek Starosty Niżańskiego, Wicestarostą został radny Adam Mach, natomiast członkami Zarządu radni: Jan Połeć, Karol Wołoszyn i Tomasz Podpora.

 GALERIA RADNYCH SKŁĄDAJĄCYCH

11 listopada 2018 roku w Nisku, tak jak w większości polskich miast, odbyły się uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Dnia 15 listopada 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce w miejscowości Majdan Golczański”. Wykonawcą inwestycji jest firma MOLTER z Rudnej Małej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 406 933,61 zł, z czego 100 tys. zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Jarocin, zaś pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W ramach przebudowy odcinka drogi o długości 816 mb, zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się komfort jazdy użytkowników tej drogi.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia 2018 r.

Widowisko muzyczno – recytatorskie Koncert Muzyki Polskiej „Polska z nut i słów”, skierowane do mieszkańców ziemi niżańskiej, odbyło się późnym popołudniem w dniu 7 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Dnia 13 listopada 2018 r. na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (www.rzeszow.uw.gov.pl), Wojewoda Podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Komisja oceniła merytorycznie 105 wniosków.

Na liście znalazły się dwa wnioski złożone przez Powiat Niżański. Jeden z nich, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”, uzyskał 27,7 punktów, co uplasowało go na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej.  Planowana wartość projektu wynosi 2 422 171,35 zł, w tym dofinansowanie 1 211 085 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

Drugi projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica” uzyskał 23,3 punktów i znalazł się na 16 miejscu wstępnej listy rankingowej dotyczącej dróg powiatowych. Planowana wartość projektu wynosi 5 994 742,14 zł, w tym dofinansowanie 2 997 371 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

- Cieszy nas fakt, że Powiat Niżański po raz kolejny pozyska środki finansowe na realizację zadań drogowych. Dzięki realizacji takich zadań poprawiamy stan naszych dróg i zwiększamy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.  

https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/2016-2019-termin-realizacji-2019/

W dniu 4 listopada br. odbył się spektakl patriotyczno-religijny, poświęcony udziałowi szlacheckiego rodu Tarnowskich w walkę o wolną Polskę.