Przedszkole Gminne w Krzeszowie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowało II Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Podkarpacie – Mnie ta ziemia od innych droższa...”. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Głównym celem konkursu było wyrażenie, za pomocą działań plastycznych, własnych obserwacji i wiedzy o świecie przyrodniczym, uwrażliwienie dzieci na piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudzenie w nich przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.  

Po raz II edycja konkursu przeznaczona była dla dzieci przedszkolnych: 3, 6 - letnich z Powiatu Niżańskiego.

W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem oraz z Przedszkola Gminnego w Krzeszowie – w sumie 21 dzieci. Komisja konkursowa w czteroosobowym składzie wyłoniła: czterech zwycięzców, pięć drugich miejsc, siedem trzecich miejsc oraz wyróżniła pięcioro dzieci.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród, które m.in. ufundował Powiat Niżański, odbyło się 11 czerwca br. w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie. Uczestniczący w podsumowaniu Starosta Robert Bednarz oraz Sekretarz Gminy Krzeszów Robert Kowal, obejrzeli część artystyczną, przygotowaną przez pierwszaków a następnie uroczyście wręczyli nagrody laureatom.

Prace konkursowe można podziwiać w „Konkursowej Galerii” w holu Przedszkola Gminnego w Krzeszowie.

Wyniki konkursu:

I  miejsce:

1. Krzysztof Żurek – PSP w Bystrem

2. Michał Hammer- Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Anna Piotrowska – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Filip Wildanger – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

 

II miejsce:

1. Oliwia Golec – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Róża Garbacz – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Karolina Jonik – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Dawid Prucnal – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Milena Wróbel – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

 

III miejsce:

1. Krzysztof Puskarczyk -  Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Maximilien Połącarz – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Karol Serafin – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Katarzyna Świta – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Zuzanna Szabat – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

6. Lena Wróbel – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

7. Mikołaj Wolicki – PSP w Bystrem

 

Wyróżnienia:

1. Julita Kojder – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Amelia Paruch – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Rafał Kusz – PSP w Bystrem

4. Wiktor Polit – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Filip Szostak – Przedszkole Gminne w Krzeszowie.

Zdjęcia: Przedszkole Gminne w Krzeszowie

 

Znamy wyniki konkursu!

W dniu 3 czerwca 2019 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 12 lutego 2019 r. w akcji 1.– Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Wniosek Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy, program Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, złożony przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, został zatwierdzony do realizacji.

Jest to kolejny, pozytywnie oceniony wniosek, którego realizacja obejmować będzie następujące działania: doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz praktyki zagraniczne uczniów klas trzecich wybranych w procesie rekrutacji w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik obsługi turystycznej.

W projekcie mobilności, do Niemiec i Irlandii, w latach 2019-2021, weźmie udział 48 uczniów, 8 opiekunów i 6 osób kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych.

2 czerwca 2019 roku, w Nisku, na osiedlu Warchoły, już po raz 8, Koło Nr 4  Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowało zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka. W konkurencji wzięło udział ponad 60 dzieci. Licznie zgromadzoną publiczność stanowili członkowie rodzin dzieci, kibicując i podziwiając sprawności wędkarskie swoich pociech.

Laureatami zawodów zostali: Igor Warchoł, Karol Kozarski, Dawid Kowal, Wiktor Polak i Oliwia Bełz.

Największą ilość ryb złowiła Anna Myszka. Natomiast najdłuższą rybę – szczupaka złowił Patryk Gołębiewski.

Wszyscy uczestnicy Zawodów Wędkarskich, otrzymali z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Marcina Folty, nagrody oraz pamiątkowe medale, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański.

Starosta podziękował organizatorom za wkład pracy włożony w organizację kolejnych już Zawodów Wędkarskich dla najmłodszych pasjonatów wędkarstwa.

W imprezie uczestniczyła również Państwowa Straż Pożarna w Nisku, a dzieci, poza wędkowaniem, mogły również zobaczyć i zapoznać się bliżej z wyposażonym wozem strażackim.

Zdjęcia: Dariusz Rakoczy - PZW Koło Nr 4 w Nisku

 

 

Początek czerwca był doskonałą okazją do spotkań Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza z małymi mieszkańcami naszego Powiatu, z okazji przypadającego na dzień 1 czerwca Dnia Dziecka.

Pod koniec maja br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się „V Powiatowy Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów i Ośmioklasistów”. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

Powiat Niżański z operacją „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest jednym z 17 beneficjentów – partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w 2019 roku.

Stosowną umowę na realizację operacji podpisali z Województwem Podkarpackim na początku czerwca br. w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

- Dzięki atrakcyjnej formie promocji tradycji związanych z wytwarzaniem produktów lokalnych, poprzez organizację III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego oraz degustację, uda się dotrzeć do grupy docelowej, którą są osoby zajmujące się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Operacja zrealizowana zostanie w formie organizacji III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów, który odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego w 2019. Nagrody za miejsca I-III oraz za udział sfinansowane zostaną ze środków KSOW, wynajem 8 namiotów niezbędnych do realizacji operacji, sfinansowany zostanie ze środków Powiatu Niżańskiego a dodatkowi partnerzy KSOW będą zaangażowani do realizacji Konkursu poprzez wkład zasobów osobowych.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Wartość operacji wynosi łącznie 9.817,60 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8.500 zł, wkład własny 1.317,60 zł (wkład finansowy 1.200 zł, wkład osobowy 117,60 zł).

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego