W dniu 4 grudnia 2019 r. członkowie Bractwa Flisackiego pw. Św. Barbary w Ulanowie obchodzili dzień św. Barbary, Patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

2 grudnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, z wykonawcą inwestycji firmą STRABAG Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.219.647,88 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.

Zakres robót będzie obejmował: wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni na dł. 873 mb, wykonanie ciągu pieszego wraz ze zjazdami i peronem autobusowym, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowę mostu.  

Tego samego dnia przekazano również plac budowy.

28 listopada br. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, połączone z podsumowaniem I edycji „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA”, realizowanej przez Rzeszowską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.

Dnia 28 listopada 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach oraz złożonym wniosku do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Powiat Niżański wnioskował o realizację operacji „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach „Adaptacji istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)”. Wartość projektu 50.087 zł, w tym dofinansowanie 31.815 zł, wkłady własny 18.272 zł.  

W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku 20-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W dniu tym zwracamy szczególnie uwagę na pracę wykonywaną na co dzień przez pracowników socjalnych.