OSP Bieliny, jedna z najstarszych jednostek strażackich w Województwie Podkarpackim, w dniu 11 maja 2019 roku, uroczyście świętowała 140-lecie swojego istnienia.

Z tej okazji jednostce przekazano nowoczesny wóz strażacki Volvo o wartości ponad 780 tysięcy złotych, który zastąpił wysłużonego 30-letniego Stara 244. Zakup nowego samochodu był możliwy dzięki środkom pozyskanym z: Ministerstwa Sprawiedliwości (500 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (25 tys. zł) oraz Gminy i Miasta Ulanów. Samochód otrzymał imię Wojciech.

Strażacy otrzymali w prezencie również sztandar ufundowany przez mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów oraz społeczność Bielin.

W uroczystości z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz oraz druhów i społeczności Bielin, uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego i jednocześnie Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów Magdalena Hasiak.

Starosta podziękował strażakom za ich ochotniczą służbę oraz złożył życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu: Z okazji Jubileuszu 140-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach, nadania sztandaru oraz przekazania samochodu strażackiego, składam Panu Prezesowi oraz wszystkim Druhom wyrazy podziękowania i uznania za wyróżniające wypełnianie obowiązków strażaka-ochotnika. Dziękuję za ofiarność, pracę oraz wyrzeczenia, za zaszczytną służbę w walce z żywiołami i miejscowymi zagrożeniami, niejednokrotnie z narażeniem swojego życia i zdrowia. Druhom Strażakom życzę, aby wszystkie akcje przebiegały sprawie, a ich zakończenie było zawsze szczęśliwe. Niech piękna strażacka dewiza „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”, będzie zawsze obecna w Waszej działalności. 

Zdjęci: Bartłomiej Pucko – UGiM w Ulanowie

W kwietniu 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku reprezentowanym przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Romana Ryznara.

Informujemy, że dzień 11 maja 2019 r. (sobota) jest dniem pracy
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku w godzinach 7.30-15.30.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z kontynuacją robót drogowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”, w dniach 13-17 maja 2019 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 zostanie zamknięta dla ruchu droga nr 1048R na odcinku Kurzyna Mała w km 13+300 (w okolicy wjazdu do OSP) do 13+700 (most na rzece Kurzynka).

Ruch będzie skierowany wg obowiązującego schematu objazdu w/w drogi na czas wykonywania robót.

Za utrudnienia przepraszamy. 

W piątek, 3 maja 2019 r. w Nisku świętowano 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Wzięły w niej udział delegacje władz samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, delegacje szkół, klasy mundurowe z PSP Nr 5, harcerze, wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niska i Powiatu Niżańskiego.