Dnia 12 lipca 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację kolejnego zadania z tzw. „powodziówek” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 – 3+472 w miejscowości Rudnik nad Sanem”.

Powiat Niżański informuje o rozpoczęciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Poniżej znajdują się informacje o programie oraz wzór wniosku podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

W dniu 10 lipca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, wśród policjantów, pracowników cywilnych komendy oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, uroczystego powitania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dokonał, wraz z samorządowcami z gmin Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz. W uroczystości wziął udział również Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP i  Radosław Wiatr dyrektor biura Posła na Sejm RP Jerzego Paula.

Dnia 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

Starosta Niżański Robert Bednarz w dniu 6 lipca 2018 r. po raz kolejny spotkał się z członkami Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W szkołach powiatu niżańskiego do matury przystąpiło: w liceach – 141 osób, w technikach – 102 (w sumie – 243 uczniów). Wyniki matur zainteresowani mogą sprawdzić w internecie.

Najwięcej powodów do zadowolenia z tegorocznej matury mają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w którym wskaźnik zdawalności był wysoki i wyniósł 97,5% oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, gdzie wskaźnik zdawalności ukształtował się na poziomie 79%.

To właśnie ,,Czarniecki”, gdzie do matury przystąpiło 117 tegorocznych absolwentów, a egzamin zdało 114, najlepiej poradził sobie na egzaminie maturalnym. To bardzo duży sukces zarówno uczniów jak i nauczycieli, dzięki którego wielu uczniów dostanie się na wymarzone kierunki studiów i wybrane przez siebie uczelnie.

Podsumowując wyniki matur w liceach prowadzonych przez Powiat Niżański, należy zaznaczyć, że % zdawalności w liceach ogólnokształcących kształtuje się na poziomie 94% i jest wyższy od roku ubiegłego o 3,5 punktu procentowego (w 2017 r. % ten wynosił 90,5%). Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do wyników uzyskanych na Podkarpaciu, gdzie w liceach maturę zdało 88% maturzystów.

Nieco mniej powodów do radości mają absolwenci podkarpackich techników, gdzie maturę zdało 69%. Dobrze na tle tych wyników wypadli uczniowie techników ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, którzy uzyskali % zdawalności w wysokości 71,5%, w tym najlepiej uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 77%. % zdawalności w Technikum w Rudniku nad Sanem wyniósł 50% a w Technikum w Jeżowem – 25%. Są to wyniki dużo lepsze niż w roku ub. gdzie % zdawalności w naszych Technikach wynosił 57,7%. Cieszy wzrost zdawalności w 2018 roku o 13,8 punktu procentowego. Wzrost ten był spowodowany wzrostem wskaźnika w poszczególnych technikach, gdzie w roku 2017 kształtował się on w RCEZ na poziomie 64,8% i w Rudniku – 31,6%.

Prawo do poprawy wyniku matury w sierpniu ma 26 uczniów, czyli 70 % wszystkich, którzy nie zdali egzaminu w maju.

Ze wstępnych danych wynika, że w całej Polsce maturę zdało 79,7% do niej przystępujących. Na Podkarpaciu egzamin zdało ok. 81% maturzystów. Wyniki matur w Powiecie Niżańskim są wyższe i wynoszą 84,8% zdawalności (75,3% w 2017 roku).

Z podawanych informacji wynika, że szczegółowy raport o egzaminie maturalnym z każdego przedmiotu będzie dostępny 21 września 2018 roku.