W niedzielę, 18 sierpnia 2019 roku Obiekt Sportowo -  Rekreacyjny w Harasiukach wypełnił się uczestnikami XXI  Dożynek Powiatu Niżańskiego.

W pierwsza niedzielę sierpnia 2019 r., w Parku Miejskim w Nisku, odbył się „Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej”. Impreza została zorganizowana po raz trzeci. Współudział w organizacji Festiwalu, zorganizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” oraz Gminę i Miasto Nisko miał również m. in. Powiat Niżański.

Celem wydarzenia było przybliżenie kultury łowieckiej, pokazanie pozytywnych aspektów łowiectwa oraz szerzenie wiedzy przyrodniczej wśród mieszkańców Powiatu.

Festiwal rozpoczęła prezentacja sztandarów Kół Łowieckich zaproszonych na uroczystość, której dokonał współorganizator tego wydarzenia – Sławomir Lubera. Następnie głos zabrali gospodarze i zaproszeni goście, w tym Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podczas festiwalu Powiat reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko. Starosta skierował do zebranych przedstawicieli kół łowieckich serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową wyjątkową działalność w dziedzinie aktywnej gospodarki łowieckiej oraz ochrony szeroko rozumianego środowiska naturalnego, zaś dwóm pasjonatom łowiectwa – Panom: Sławomirowi Luberze i Jerzemu Nagierowi, wręczył wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu, w dowód uznania za działalność służącą podtrzymywaniu tradycji łowieckiej oraz ochronę przyrody w Powiecie Niżańskim, pamiątkowe statuetki i okolicznościowe listy. Wyróżnienie to zapoczątkowało coroczne wyróżnienia osób zasłużonych dla łowiectwa na terenie naszego Powiatu.

Na zakończenie części oficjalnej zasłużonym myśliwym zostały wręczone odznaczenia nadane przez Polski Związek Łowiecki.

Organizatorzy zapewnili bogaty program artystyczny, m.in: koncert Myśliwskiej Orkiestry Dętej z Zamościa, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Chóru „Echo” Klubu Seniora w Nisku, inscenizację „Na łowy – XVII wieku”, pokazy sokolnicze, pokaz kuchni myśliwskiej, pokaz psów ras myśliwskich, liczne koncerty oraz wiele innych atrakcji.

Festiwal Kultury Łowieckiej na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

Zdjęcia: Marian Pelic NCK "Sokół"

Na początku sierpnia 2019 r., na boiskach Orlik oraz stadionie KS „Rotunda” Krzeszów, odbył się Turniej Piłki Nożnej w Kategorii ,,Młodzik”, pod honorowym patronatem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy, w których rozegrali mecze „każdy z każdym”.

Najlepsze dwie drużyny awansowały do półfinałów, a pozostali rozegrali mecze o 5 i 7 miejsce.

Obserwujący zmagania młodych sportowców Starosta pogratulował zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom Turnieju życzył sukcesów na wielu sportowych arenach.

Nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej ufundował m.in. Powiat Niżański.

Wyniki turnieju:

Miejsce I - Orlik I Hensfort Przemyśl

Miejsce II - AP Stalowa Wola

Miejsce III - Orlik Hensfort II Przemyśl

Miejsce IV - Azalia Wola Zarczycka I

Miejsce V - KS Rotunda I

Miejsce VI - Azalia Wola Zarczycka

Miejsce VII - Orlik Rudnik

Miejsce VIII - KS Rotunda II 

W Turnieju wybrano:

Najlepszego zawodnika  Julia Kuprianowicz (AP Stalowa Wola)

Najlepszego zawodnika  Olivier Górka (UKS Orlik  HENSFORT Przemyśl)

Najlepszego bramkarza  Kacper Sajkiewicz (KS Rotunda I).

Zdjęcia: KS „Rotunda” Krzeszów

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dla osób z dysfunkcja narządu słuchu

 

2. Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

4. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (dotyczy to wszystkich obszarów  Modułu I).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 należało składać w terminie do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

 

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: (15) 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej  www.pcpr-nisko.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.

 

 

W Krzeszowie odbyła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego „Strzała Krzeszowska”, mającego na celu propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, a przede wszystkim popularyzację kolarstwa i turystyki rowerowej.

Kolarze mieli do przejechania 76 km.

Trasa wyścigu była bardzo wymagająca, przebiegała przez pagórkowaty teren Krzeszowa oraz okolicznych wiosek.

Na starcie pojawiło się 60 kolarzy.

Puchary dla zwycięzców i okolicznościowe medale ufundował m.in. Powiat Niżański.

Wyniki wyścigów

Kategoria wiekowa M2:

I miejsce - Maciej Szczepanik

II miejsce - Łukasz Kogutowicz

III miejsce - Patryk Burda

Kategoria wiekowa M3:

I miejsce - Dariusz Dudziński

II miejsce - Andrzej Ulman

III miejsce - Marcin Sieńko

Kategoria wiekowa M4:

I miejsce - Kamil Maj

II miejsce - Michał Małysza

III miejsce - Piotr Szczepanik

Kategoria wiekowa M5:

I miejsce - Mariusz Łabędzki

II miejsce - Zbigniew Zając

III miejsce - Stanisław Owanek

Kategoria wiekowa M6:

I miejsce - Krzysztof Polak

II miejsce - Andrzej Dymowski

III miejsce - Adam Gąsior

Kategoria KO:

I miejsce - Paulina Bartoszek

 

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Huta Nowa – Banachy”, z dniem 13 sierpnia 2019 r. (wtorek), zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z zamknięciem drogi powiatowej Nr 1048R na odcinku Huta Nowa – Banachy na czas trwania robót budowlanych, tj. do końca października 2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu schemat objazdów.