W dniu 13 października 2018 r. w miejscowości Graba w Gminie Jarocin uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający wydarzenia z dnia 28 grudnia 1943 roku, kiedy to w odwecie za udzielenie pomocy oddziałowi NOW-AK pod dowództwem „Ojca Jana” hitlerowcy w bestialski sposób spacyfikowali wieś Graba. Z rąk Niemców zginęło wtedy 14 mieszkańców wsi, najmłodsi mieli niecałe 2 lata. Pamięć o zamordowanych jest wciąż żywa w Grabie, sąsiednich Mostkach i całej gminie Jarocin.

W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora. Obecni byli również Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, członkowie rodzin pomordowanych w Grabie, mieszkańcy wsi, uczniowie szkół z terenu gminy Jarocin, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko – Stalowa Wola i Fundacji Kedyw oraz pasjonaci historii z całego regionu. W uroczystości brała także udział asysta honorowa żołnierzy z 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku oraz harcerzy Hufca ZHP z Niska.

Szczególnym punktem uroczystości było wystąpienie regionalisty Mieczysława Wójcika, który przypomniał historię pacyfikacji wsi. Po wysłuchaniu przez zebranych wyjątkowo wzniosłych przemówień, nastąpiło poświęcenie pomnika przez proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie ks. Tadeusza Kuźniara.

O artystyczną oprawę całości wydarzenia zadbali członkowie zespołu Jargocianie oraz młodzież ze szkół z Gminy Jarocin.

Na umieszczonej na obelisku płycie umieszczono napis: „Pamięci mieszkańców Graby zamordowanych w bestialski sposób przez Niemców w dniu 28 grudnia 1943 roku w odwecie za udzielenie kwater oddziałowi NOW-AK pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Pod nim mieszczono listę zamordowanych, natomiast obok pomnika znajduje się tablica z umieszczonym opisem wydarzeń z grudnia 1943 roku.

Zdjęcia: Agnieszka Kopacz www.sztafeta.pl (do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego.), Starostwo Powiatowe w Nisku.

W dniu 11 października 2018 r. na obiektach sportowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się konferencja z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania współpracy Powiatu Niżańskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w tym przedstawienia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, które Powiat Niżański zrealizował przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział w niej wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Dyrektor RCEZ Wacław Piędel oraz zaproszeni goście – Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW Kamila Piech i Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Dnia 10 października 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna BRUK – MAR Łukasz Marut z Bojanowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 164 289,39 zł, z czego 63 068 zł stanowi dofinansowanie od Gminy i Miasta Nisko.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc postojowych na terenie miasta Nisko, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniu 11 października 2018 r. w Mielcu, w Samorządowym Centrum Kultury, odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczycielom, samorządowcom i pracownikom oświaty wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs ofert na budowę Ławek Niepodległości. Do MON wpłynęło 262 wnioski, od samorządów, które ubiegały się o pozyskanie środków na postawienie Ławki Niepodległości. Ostatecznie dotacje na budowę wraz z gotowym projektem multimedialnej ławki otrzyma 136 samorządów. Jednym z nich jest Powiat Niżański.

Dnia 8 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. z Lublina, reprezentowanym przez Prezesa Spółki p. Katarzynę Ostapczuk-Wójcik, na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu obsługi posiedzeń Rady Powiatu Niżańskiego”. Koszt jego realizacji wyniesie 33.695,85 zł.

W ramach tego zadania zrealizowana zostanie dostawa, montaż i wdrożenie systemu E-sesja, umożliwiającego transmisję obrad Rady Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem kamery, zakup systemu do głosowania i tabletów dla radnych.

Zakupiony system informatyczny E-sesja do obsługi posiedzeń rady to rewolucyjna zmiana w dotychczasowej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu Niżańskiego. Dzięki niemu Radni VI kadencji głosować będą za pomocą tabletów, a wyniki głosowań i przebieg sesji dostępne będą w internecie.

Dzięki specjalnej aplikacji Radni otrzymają dokumenty na posiedzenia Sesji w wersji elektronicznej. System E-sesja umożliwi całkowitą eliminację dokumentów w formie papierowej na rzecz ich wersji elektronicznej. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie wydatków i znaczne oszczędności.

- Dzięki wdrożeniu przez Powiat Niżański systemu E-sesja spełniony zostanie ustawowy obowiązek nałożony na samorządy, aby głosowania jawne na sesjach Rady odbywały się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz, aby obrady Rady Powiatu były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. –  mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.