Dzięki staraniom Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Zarządu Powiatu, Powiat Niżański w 2018 roku pozyskał dodatkowe środki w wysokości 790 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w celu poprawy standardów świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Niżańskiego ”.

Dnia 21 listopada 2018 r. w RCEZ w Nisku odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych.

Mieszkanka Katów w gminie Jarocin, Pani Aniela Sołtyska, w sobotę 1 grudnia 2018 roku świętowała 108 urodziny.

Dnia 27 listopada 2018 r. odbył się odbiór zadania pn. „Utwardzenie placu przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku”, wykonanego przez Firmę Handlowo – Usługowo-Produkcyjną BRUK – MAR.

W dniu 28 listopada 2018 roku, podczas ogólnopolskiego spotkania Geodetów Powiatowych w Warszawie, zorganizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Geodeta Powiatowy w Nisku Andrzej Nowak, odebrał z rąk Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego, wyróżnienie oraz statuetkę za wkład w rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyróżnił trzynaście powiatów, wśród których znalazł się Powiat Niżański!  Powiat nasz otrzymał to wyróżnienie, jako jedyny z powiatów województwa podkarpackiego. Wyróżnienie odebrali również geodeci powiatowi reprezentujący powiaty: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, legionowski, bytowski.

Test Wiedzy o Niepodległości Polski, zrealizowany w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowany był do uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego.