W dniu 14 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęto zawieszeniem flagi państwowej oraz złożeniem meldunku, który przyjął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec.

Po uroczystym apelu i przeglądzie pododdziałów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, który przywitał licznie zgromadzonych gości. Podziękował również parlamentarzystom, władzom służbowym, instytucjom, sympatykom strażaków i ludziom dobrej woli, za wpieranie i przyczynianie się do poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Nisku uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji i inspekcji z terenu powiatu niżańskiego, inni zaproszeni goście oraz strażacy i pracownicy cywilni niżańskiej Komendy. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość w jednostce w Nisku była także doskonałą okolicznością na pogratulowanie Wojewódzkiemu Komendantowi awansu na stopień nadbrygadiera. Uroczyste życzenia z tej okazji złożył Starosta, przekazując na ręce Pana Komendanta symboliczną statuetkę z wygrawerowanymi słowami uznania za ten zasłużony sukces.

Ponadto strażackie Święto było nie tylko okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe, ale również do ogłoszenia wyników V edycji Konkursu Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019 w kategorii „Strażak Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs ten jest organizowany z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, celem uhonorowania strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła Konkursu dokonała wyboru i przyznała tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2019”, w kategorii Stażak PSP, bryg. Ireneuszowi Szewczykowi. Nominowanymi w tej kategorii byli również: mł. ogniomistrz Paweł Kamiński oraz mł. asp. Michał Karbarz.

Zwycięzca oraz nominowani otrzymali nagrody i grawery ufundowane przez Powiat Niżański.

„Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019” brygadier Ireneusz Szewczyk pełni służbę na stanowisku Naczelnika wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. Jest oficerem niezwykle zdyscyplinowanym, sumiennym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, nad siecią teleinformatyczną i siecią łączności oraz jest redaktorem strony internetowej. Był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany. W uznaniu ofiarnej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowe, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku

 

 

 

Na początku maja w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się kolejny Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W Konwencie poza przedstawicielami gmin z terenu Powiatu, wziął udział p.o dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, który przedstawił informację dotyczącą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nisku wraz z potrzebami dotyczącymi inwestycji, remontów i zakupu sprzętu specjalistycznego. Dyrektor zwrócił się do zebranych wójtów i burmistrzów z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu specjalistycznego.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego obiektu, w którym mieści się świetlica wiejska, biblioteka oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się 14 maja 2019 r. w Groblach.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, władze samorządowe Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Markiem Stępakiem, druhowie strażacy oraz licznie zebrani mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi.

Starosta wręczył Wójtowi Gminy Jeżowe okolicznościowy grawerton i złożył, w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, życzenia satysfakcji z korzystania ze zmodernizowanego budynku. - Wierzę, że odnowiona siedziba zlokalizowanych tu instytucji będzie służyła kolejnym pokoleniom mieszkańców zarówno Grobel i jak okolic – mówił Starosta.    

Środki na modernizację budynku pozyskane zostały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134 tysięcy złotych. Gmina Jeżowe wsparła inwestycję w kwocie 680 tysięcy złotych.

Zdjęcia: Zbigniew Bednarz – GCK Jeżowe, www.jezowe.pl

Gmina i Miasto Nisko bierze udział w ogólnopolskim konkursie na Modernizację Roku i Budowę XXI wieku. Do konkursu został zgloszony projekt pn."Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku NCK "Sokół" w Nisku". 


W związku z tym, iż uruchomione zostało głosowanie interenetowe na tą inwestycję, prosimy o oddawanie głosów na nasz projekt. Link do głosowania poniżej: 
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1316/przebudowa-i-rozbudowa-zabytkowego-budynku-nizanskiego-centrum-kultury

Zdjęcie: Adrian Starzomski - www.nisko.pl

 

Informujemy, że nadal są prowadzone  roboty drogowe w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

Utrudnienia w ruchu będą miały miejsce do 15 października 2019 r. włącznie, w godzinach od 8:00 do 17:00

Za utrudnienia przepraszamy. 

13 maja 2019 roku w Stalowej Woli odbyło się uroczyste „wbicie łopaty” pod budowę obwodnicy Niska i Stalowej Woli. W inauguracji otwarcia budowy wziął udział Starosta Niżański Robert Bednarz. Swoją obecnością, zapoczątkowanie tej ważnej inwestycji, zaszczycili również: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marek Bajdak, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech oraz władze samorządowe powiatu stalowowolskiego, Stalowej Woli i Niska, w tym Prezydent Miasta Stalowa Wola a zarazem inwestor inwestycji Lucjusz Nadbereżny. Obecni byli również przedstawiciele Wykonawcy inwestycji, którą w systemie projektuj-buduj zrealizuje Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.