Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. administracji architektoniczno-budowlanej.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Architektury i Budownictwa, kierowany przez Naczelnika Wydziału Panią Ewę Kolasińską.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2019 roku wydano 614 pozwoleń na budowę, dotyczących 689 obiektów budowlanych, w tym m.in.:

  • 301 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 16 obiektów użyteczności publicznej,
  • 10 budynków przemysłowych i magazynowych,
  • 97 rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Powiat Niżański wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nisku organizuje szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem szkolenia będzie: „Produkcja żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich a nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, już w 2018 r. podjął uchwałę, którą wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (uchwała Nr 665/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).

Jednym z zadań Powiatu Niżańskiego jest prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, której to zadania wykonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.

Na realizację tego zadania w 2020 roku Powiat Niżański przeznaczył kwotę 23.000 zł.

Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

Dnia 13 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, w którym uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

W Konwencie, prowadzonym przez Przewodniczącego Konwentu – Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, poza Wójtami i Burmistrzami z gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, wzięli udział zaproszeni goście: Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Zasłużona weteranka ruchu oporu z czasów II wojny światowej, bohaterka czasów wojny i okupacji, społeczniczka i działaczka polonijna, urodzona w Ulanowie mieszkanka Racławic – Pani Maria Mirecka–Loryś, obchodziła w piątek 7 lutego - 104 rocznicę urodzin.