10 marca 2017 r., podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Zajeździe „Sezam” w Stalowej Woli, Redakcja „Echa Dnia” oficjalnie ogłosiła nazwiska osób, które głosami Czytelników oraz redakcyjnej kapituły zdobyły tytuł „Człowieka Roku 2016” w powiatach niżańskim, stalowowolskim oraz tarnobrzeskim.

W powiecie niżańskim tytuł ten uzyskał Waldemar Grochowski – Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, który otrzymał pamiątkową statuetkę z napisem „Człowiek Roku 2016”.

Czytelnicy – biorący udział w Plebiscycie mieszkańcy powiatu niżańskiego, docenili swoimi głosami również innych wyjątkowych ludzi, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój powiatu niżańskiego  i są cenieni  za zaangażowanie i pracę na rzecz swojej małej ojczyzny. Wg kolejności otrzymanych głosów, wyróżnieni zostali: Robert Bednarz – Starosta Niżański,  Wacław Piędel – dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ksiądz Tomasz Szostek – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, Ryszard Roczniak – przedsiębiorca z Zarzecza oraz Władysława Krasny – Prezes Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku, których nagrodzono pamiątkowymi dyplomami i szklanymi statuetkami.

Zaproszeni na Galę goście mogli podziwiać m. in. niżankę Marię Berę, członkinię Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku,  która zaprezentowała  monolog Hanki Bielickiej, dystyngowanym strojem przypominając nieodżałowaną damę polskiej sceny kabaretowej.