Od 18 listopada 2019 r. grupa 4 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, realizuje czterotygodniowe praktyki zawodowe w Mallow oraz Cork (Irlandia), organizowane we współpracy z firmą Your International Training. 

W pierwszym dniu mobilności partner przyjmujący zorganizował spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy otrzymali informacje praktyczne, dotyczące pobytu w Irlandii oraz opis zasad obowiązujących w trakcie jego trwania. Następnie uczniowie odwiedzili swoje miejsca praktyk, gdzie zostali przedstawieni pracodawcom i wprowadzeni w zakres obowiązków. Opiekunem praktykantów jest Grażyna Suchecka, nauczycielka języka angielskiego.

W programie Erasmus+ dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego. 

Udział w praktykach zagranicznych, w ramach projektu „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, stwarza uczniom RCEZ w Nisku możliwość rozwoju w wielu kluczowych obszarach – zawodowym, językowym, kulturowym oraz interpersonalnym.

 

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku