Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku ponownie otrzymało dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego w programie ERASMUS+, realizowanym przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Projekt pod nazwą „Searching for Home” (Szukając domu) będzie realizowany w ramach sektora Edukacja Szkolna - Projekty współpracy szkół, od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. Niżańska szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 25.934 euro.

Projekt będzie polegał na współpracy między pięcioma szkołami krajów należących do Unii Europejskiej z Polski, Portugalii, Czech oraz dwóch szkół z Irlandii. Koordynatorem projektu jest szkoła z Czech. Jego głównym celem jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat migracji, jako części europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz większego zrozumienia dla procesów historycznych i socjologicznych, mających miejsce w Europie.

Projekt ma również na celu rozwój kompetencji językowych oraz interkulturowych, umiejętności badawczych, jak również krytycznego myślenia, a także zwiększenie niezależności oraz pewności siebie uczniów w trakcie wyjazdów zagranicznych.

W projekcie przewidziano cztery wyjazdy zagraniczne dla łącznie 20 uczniów i 8 nauczycieli-opiekunów oraz jedną wizytę szkół partnerskich w Liceum w Nisku, zaplanowaną na marzec 2020.