W dniu 22 listopada 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1037R w miejscowości Jarocin”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka z Niska.

Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m na odcinku o długości 325 m.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 69.754,84 zł.

W najbliższym okresie rozpocznie się realizacja inwestycji, a planowany termin zakończenia zadania to połowa grudnia br.