Dnia 21 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wykonanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

W odbiorze udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn, Radni Rady Powiatu Niżańskiego: Wiceprzewodnicząca Magdalena Hasiak i Roman Pokora oraz zaproszeni goście: Radni Rady Miejskiej w Ulanowie: Józef Dziechciarz i Marcin Solan, Inspektor Nadzoru Zbigniew Lach, Przedstawiciele Wykonawcy inwestycji Lidera: Przedsiębiorstwa MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej oraz Partnera: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o.: Łukasz Molter oraz kierownik budowy Krzysztof Błądek, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego w Nisku.

Koszt zadania wyniósł 5 610 744,83 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to wkład własny pochodzący ze środków Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Ulanów.

- W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowana została droga powiatowa Nr 1048R na długości 4730 mb oraz droga powiatowa Nr 1064R na długości 999 mb. Wykonane zostały nawierzchnie, chodniki, kanalizacja deszczowa, pobocza, skrzyżowania oraz przepusty pod zjazdami, co w dużym stopniu poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawniło dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich takich jak: Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Kurzyna Mała, Żuk Stary oraz Dąbrowica – mówi Starosta Rober Bednarz.