Dnia 28 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz przekazano plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 049 080,16 zł, z czego 488 773 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.

Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku kalendarzowym, a zakończenie robót planowane jest na grudzień 2019 r. 

W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie 1200 m odcinek drogi, co podwyższy parametry techniczne oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.