W dniu 11 października 2019 r. w Stalowej Woli, odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczycielom, samorządowcom i pracownikom oświaty wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Uroczystego wręczenia wyróżnień i nagród dokonała Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch. W uroczystości udział wzięli m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Senator RP Janina Sagatowska.

Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach, który otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne osiągnięcia na rzecz działalności oświatowej i za wieloletnie zaangażowanie i pracę w rozwój oświaty na terenie Powiatu Niżańskiego, oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel, który odebrał Nagrodę Kuratora Oświaty.

- Jestem zaszczycony wyróżnieniem, głównie dlatego, że stanowi ono uhonorowanie nie tylko mojej pracy, jako przedstawiciela organu prowadzącego, ale także mojej wieloletniej pracy nauczyciela. Cieszę się, że właśnie ta perspektywa środowiska nauczycielskiego, w którym zdobyłem praktyczne doświadczenie mogła się przełożyć na skuteczność realizacji zadań oświatowych z perspektywy samorządu Powiatu Niżańskiego. Pragnę podkreślić, że nagroda jest wynikiem współpracy Zarządu Powiatu Niżańskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrekcji i nauczycieli szkół. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu ta współpraca będzie przebiegać tak dobrze, jak dotychczas, a wynikiem będzie stały rozwój i podnoszenie jakości oświaty na terenie Naszego Powiatu – mówi Wicestarosta Niżański Adam Mach.