W dniu 8 września br., na obiekcie sportowym ROTUNDA w Krzeszowie, odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Zawody zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, zaś gospodarzem i współorganizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie. Uroczystego otwarcia Zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku Druh Gabriel Waliłko.

W rywalizacji wzięło udział łącznie 15 drużyn, w tym 4 drużyny kobiece.

Strażacy zmierzyli się w trzech konkurencjach: musztra, ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Startujących w Zawodach oceniała Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, z sędzią głównym zawodów bryg. Ireneuszem Szewczykiem.

Klasyfikację generalną o Puchar Starosty Niżańskiego wygrali:

  • w grupie drużyn grupy „C” (kobiecej): Druhny z OSP Jeżowe, na 2-gim miejscu uplasowała się drużyna z Bielin a na 3-cim Druhny z OSP Kurzyna Średnia;
  • w grupie drużyn grupy „A” (męskiej): Druhowie z OSP Krzeszów, na 2-gim miejscu uplasowała się drużyna z Jeżowego a na 3-cim Druhowie z OSP Dąbrowica.

Zmagania uczestników Zawodów obserwowali zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych Gmin i Powiatu oraz licznie zgromadzona publiczność. Spośród gości wymienić należy m. in.: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Posła na Sejm RP Rafała Webera, Posłów na Sejm RP: Jerzego Paula i Mieczysława Miazgę, Senatora RP Janinę Sagatowską Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚIGW w Rzeszowie Bogusława Kidę. Powiat Niżański reprezentowali: Starosta Robert Bednarz i Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko.

Na okoliczność zorganizowanych Zawodów, Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków – Zbigniew Chmielowiec, skierował do strażaków okolicznościowy list.

Tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzeszowie mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Niżańskiego oraz samorządów gminnych i licznych sponsorów.

Na podsumowaniu zawodów organizatorzy oraz zaproszeni goście podziękowali wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację. Po odczytaniu wyników zawodów startujące drużyny otrzymały z rąk zaproszonych gości, w tym m.in. Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, puchary, dyplomy i nagrody.

Zdjęcia: OSP Nisko