W dniu 4 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora SOSW w Rudniku nad Sanem Marty Szczepańskiej, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Budowa windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Budowa windy jest jednym z etapów dostosowania obiektu po byłym liceum ogólnokształcącym na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem. Wyposażenie budynku w windę zagwarantuje podopiecznym SOSW swobodne i bezproblemowe korzystanie z bazy Ośrodka, zapewni bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań i zdolności oraz wspomoże proces rehabilitacji oraz rewalidacji.

Wykonawcą inwestycji jest firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wyniesie 172.102,52 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B stanowi 50 % wartości zadania.

Inwestycja rozpocznie się we wrześniu a planowany termin zakończenia zadania to 15 listopada 2019 r.