W pierwszej połowie lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się, kolejny w tym roku, Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Tematem posiedzenia były remonty i utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Po powitaniu przez Starostę Wójtów i Burmistrzów obecnych na Konwencie i wprowadzeniu w tematy zaplanowane do omówienia na zwołanym posiedzeniu, w temacie remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego, głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, który przedstawił obecny stan wykonanych remontów cząstkowych i plany dalszego ciągu remontów na drogach powiatowych. Omówiona została również sprawa utrzymania dróg, a w szczególności usuwania traw z poboczy, rowów i chodników. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili swoje oczekiwania i wnioski związane z działaniami remontowymi i utrzymaniowymi na drogach powiatowych.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie tematu organizacji przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Niżańskiego w związku z wchodzącą w życie dnia 18 lipca 2019 roku ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Podczas Konwentu dyskutowano o wynikających z ustawy możliwościach dofinansowania transportu publicznego ze środków nowo utworzonego Funduszu oraz warunkach aplikowania o wspomnianą dopłatę.

Oprócz władz samorządów Powiatu Niżańskiego, w spotkaniu dotyczącym przyszłego modelu przewozów na obszarze Powiatu, uczestniczyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli.

Zwołane na 11 lipca br. posiedzenie Konwentu, poprzedził Konwent zorganizowany w czerwcu 2019 roku, na którym wypracowano podjęcie wspólnych działań związanych z odkomarzaniem na terenie Powiatu Niżańskiego.

Obecni na Konwencie członkowie, pod kierownictwem Przewodniczącego Niżańskiego Konwentu Samorządowego Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, mając na uwadze liczne sygnały i prośby płynące od mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, którzy skarżą się na uciążliwości wynikające z ciągle rosnącej populacji komarów, wypracowali i skierowali do Wojewody Podkarpackiego prośbę o wsparcie samorządów w zakresie planowanych do podjęcia działań, dotyczących odkomarzania na terenie naszego Powiatu, w tym głównie o wsparcie finansowe. W stanowisku tym zwrócili się z prośbą o podjęcie jak najszybszych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się komarów, występujących na terenach dotkniętych skutkami powodzi oraz lokalnych podtopień, jakie miały miejsce pod koniec maja br. Ta sytuacja miała decydujący wpływ na rozwój komarów.

W sprawach różnych dyskutowano na temat potrzeb w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury drogowej.