Drukuj

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” realizuje projekt pn. Zakup cyfrowego projektora kinowego dla Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” , w ramach którego zakupiony zostanie zestaw kina cyfrowego: projektor kinowy, obiektyw projekcyjny, panel sterujący, podstawa pod projektor oraz zestaw lamp wraz z ich montażem i konfiguracją.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego