W 24 maja 2019 r. po raz trzeci finał okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowany był przez Stalowowolski Komitet Okręgowy OITiW powstały przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli. Uroczystość odbyła się w budynku byłej Dyrekcji Naczelnej HSW. W tegorocznym etapie okręgowym OITiW wzięło udział 31 uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs organizowano w dwóch blokach: blok A – Innowacje techniczne, w ramach którego uczniowie przedstawiają autorskie projekty i blok B – Wynalazczość, uczestnicy sprawdzają się z posiadanej wiedzy w części pisemnej i ustnej.

W ramach bloku A - rywalizacji projektów, w kategorii „Pomysł techniczny” uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Katarzyna Chrapko za aparat zdrowia zajęła pierwsze miejsce .

W kategorii „Pomoc dydaktyczna” uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Bartosz Buczek i Kacper Ziober za analizę pracy silnika spalinowego za pomocą widma akustycznego zajęli trzecie miejsce.

Za przygotowanie ultraszybkiego wzmacniacza mocy HF-ENDOWY w kategorii   „Usprawnienie softwarowo-techniczne” zwyciężyli uczniowie: Katarzyna Chrapko (LO w Nisku) oraz Paweł Żurawski (RCEZ w Nisku).

W kategorii „Pomysł techniczny” za wykrywacz pól szkodliwych dla rozrusznika serca uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Adam Przybysz i Kacper Pawłowski  zajęli drugie miejsce.

Prace z dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii zostały zakwalifikowane do zawodów III stopnia OITiW do reprezentacji naszego okręgu w finale ogólnopolskim.

 

Nagrody i wyróżnienia odebrali też finaliści bloku B – wynalazczość, gdzie  decydował wynik testu pisemnego i egzaminu ustnego oraz ocena zadania praktycznego. Na trzecim miejscu uplasował się uczeń RCEZ w Nisku Tomasz Przybysz.

Laureaci konkursu dostali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane m. in. przez Powiat Niżański, które wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.