W związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej oraz systematycznym zmniejszaniem się stanu wód w rzekach powiatu niżańskiego i korzystną prognozą na najbliższy okres, Starosta Niżański odwołał z dniem 27 maja 2019 r. stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu niżańskiego.

Dziękuję bardzo wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu niżańskiego za zaangażowanie i walkę z wezbraną wodą, za pomoc mieszkańcom w czasie ostatnich ulewnych deszczy, w zabezpieczaniu ich życia i mienia.

Szczególne słowa uznania kieruję do Druhów z OSP z terenu gminy Jeżowe, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, troską o innych, odwagą i wielką determinacją, przy wykonywaniu zabezpieczeń. 

Podziękowania należą się również Druhom z pozostałych gmin, którzy angażowali się w szybkie i skuteczne niesienie pomocy innym, walczącym z tym nieokiełznanym żywiołem, nie tylko na terenie naszego Powiatu, ale też niosąc pomoc innym powiatom, potrzebującym wsparcia.

Słowa podziękowania kieruję także do strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Nisku za sprawne koordynowanie walki z żywiołem.

Wszystkim strażakom – ochotnikom i strażakom PSP dziękuję za Waszą efektywną pracę i skuteczną obronę życia i mienia mieszkańców przed powodzią.

Dziękuję mieszkańcom zagrożonych powodzią gmin za wszelkie gesty pomocy i współdziałanie w walce przy zabezpieczaniu mienia przed tym tragicznym żywiołem.

 

Starosta Niżański - Robert Bednarz

 

Zdjęcia OSP Jeżowe i Gmina Jeżowe