Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 21 /2019
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu niżańskiego

Na podstawie art. 34 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 163 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz, 1401 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece San oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu wprowadzam z dniem 23 maja 2019 roku od godz. 12:00 na terenie powiatu niżańskiego, aż do odwołania stan pogotowia p.powodziowego.

§ 2

W związku z tym polecam w gminach na terenie powiatu:

1.      sprawdzić i uaktualnić dokumentację ochrony przed powodzią,

2.      kontrolować poziom wody na rzekach,

3.      monitorować sytuację na zagrożonych terenach,

4.      utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia.

§ 3

Informację o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie zagrożonych gmin przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na telefon 880086155.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                                              Starosta Niżański

                                                                             Robert Bednarz