W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, 15 maja 2019 r., zakończyły się zmagania XXVII Masowego Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki. Zdobywcy miejsc 1 - 4 otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody ufundowane przez Powiat Niżański oraz Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wręczał dyrektor MOSiR Piotr Potocki.

Wyniki końcowe

Zdjęcia: MOSiR Rudnik nad Sanem