Drukuj

W dniu 14 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęto zawieszeniem flagi państwowej oraz złożeniem meldunku, który przyjął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec.

Po uroczystym apelu i przeglądzie pododdziałów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, który przywitał licznie zgromadzonych gości. Podziękował również parlamentarzystom, władzom służbowym, instytucjom, sympatykom strażaków i ludziom dobrej woli, za wpieranie i przyczynianie się do poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Nisku uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji i inspekcji z terenu powiatu niżańskiego, inni zaproszeni goście oraz strażacy i pracownicy cywilni niżańskiej Komendy. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość w jednostce w Nisku była także doskonałą okolicznością na pogratulowanie Wojewódzkiemu Komendantowi awansu na stopień nadbrygadiera. Uroczyste życzenia z tej okazji złożył Starosta, przekazując na ręce Pana Komendanta symboliczną statuetkę z wygrawerowanymi słowami uznania za ten zasłużony sukces.

Ponadto strażackie Święto było nie tylko okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe, ale również do ogłoszenia wyników V edycji Konkursu Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019 w kategorii „Strażak Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs ten jest organizowany z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, celem uhonorowania strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła Konkursu dokonała wyboru i przyznała tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2019”, w kategorii Stażak PSP, bryg. Ireneuszowi Szewczykowi. Nominowanymi w tej kategorii byli również: mł. ogniomistrz Paweł Kamiński oraz mł. asp. Michał Karbarz.

Zwycięzca oraz nominowani otrzymali nagrody i grawery ufundowane przez Powiat Niżański.

„Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2019” brygadier Ireneusz Szewczyk pełni służbę na stanowisku Naczelnika wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. Jest oficerem niezwykle zdyscyplinowanym, sumiennym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, nad siecią teleinformatyczną i siecią łączności oraz jest redaktorem strony internetowej. Był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany. W uznaniu ofiarnej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowe, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku