Oficjalne otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego obiektu, w którym mieści się świetlica wiejska, biblioteka oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się 14 maja 2019 r. w Groblach.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, władze samorządowe Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Markiem Stępakiem, druhowie strażacy oraz licznie zebrani mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi.

Starosta wręczył Wójtowi Gminy Jeżowe okolicznościowy grawerton i złożył, w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, życzenia satysfakcji z korzystania ze zmodernizowanego budynku. - Wierzę, że odnowiona siedziba zlokalizowanych tu instytucji będzie służyła kolejnym pokoleniom mieszkańców zarówno Grobel i jak okolic – mówił Starosta.    

Środki na modernizację budynku pozyskane zostały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134 tysięcy złotych. Gmina Jeżowe wsparła inwestycję w kwocie 680 tysięcy złotych.

Zdjęcia: Zbigniew Bednarz – GCK Jeżowe, www.jezowe.pl