Drukuj

Na początku maja w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się kolejny Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W Konwencie poza przedstawicielami gmin z terenu Powiatu, wziął udział p.o dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, który przedstawił informację dotyczącą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nisku wraz z potrzebami dotyczącymi inwestycji, remontów i zakupu sprzętu specjalistycznego. Dyrektor zwrócił się do zebranych wójtów i burmistrzów z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu specjalistycznego.

Podczas Konwentu wybrano najzdolniejszego ucznia z terenu Powiatu Niżańskiego do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Spośród najzdolniejszych uczniów zgłoszonych z poszczególnych gmin oraz kandydatów ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, w wyniku głosowania do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, Niżański Konwent Samorządowy wybrał Roberta Uldynowicza – ucznia klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem.

Przedmiotem Konwentu było również przedstawienie przez Starostę Niżańskiego oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego w Powiecie Niżańskim na rok szkolny 2019/2020.

W trakcie spotkania omówiono temat Publicznego Transportu Zbiorowego w obszarze Powiatu Niżańskiego oraz proponowane rozwiązania w zakresie komunikacji autobusowej.

Podczas obrad omówiono również szereg istotnych dla rozwoju Powiatu i Gmin tematów.