Wraz z końcem kwietnia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego, to jest w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem oraz Zespole Szkół w Jeżowem, odbyły się uroczyste pożegnania uczniów klas maturalnych.

Ceremonia zakończenia roku szkolnego maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się w dniu 26 kwietnia br., a rozpoczęła się przekazaniem, przy dźwiękach hymnu państwowego, sztandaru przez III klasy dla klas I i II. W uroczystości uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Bogusław Rybczyński, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Woźniak, rodzice tegorocznych maturzystów, wychowawcy i nauczyciele, oraz licznie zgromadzeni uczniowie.

Dużą grupę maturzystów pożegnano w tym samym dniu także w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Na uroczystościach tych obecny był Starosta Niżański, który pogratulował pięknej postawy uczniowskiej oraz życzył dobrych wyników na maturze. W ostatnich przygotowaniach uczniów zagrzewał w imieniu kadry nauczycielskiej szkoły Dyrektor Wacław Piędel.

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, zarówno dla uczniów technikum, jak i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, odbyło się również w piątek 26 kwietnia. Uczniów technikum pożegnał uroczyście Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dyrektor Szkoły Edward Wołoszyn. W uroczystościach dla maturzystów z liceum Powiat reprezentował Wicestarosta Niżański Adam Mach.

Uroczysta akademia zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów ZS w Jeżowem odbyła się w poniedziałek 29 kwietnia. Poprzedziła ją msza św. w kościele parafialnym pw. NNMP, odprawiona przez ks. Łukasza Malińskiego. Szkolną uroczystość związaną z zakończeniem nauki klas maturalnych zaszczycił swoją obecnością Starosta Niżański. Swoich maturzystów pożegnał i życzył sukcesów Dyrektor Szkoły Stanisław Haduch.

W swoich przemówieniach skierowanych do kończących szkoły uczniów przedstawiciele Powiatu Niżańskiego skierowali słowa gratulacji na zakończenie tego ważnego etapu w ich życiu, oraz życzyli powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Nie zabrakło także podziękowań dla Dyrektorów szkół i kadry pedagogicznej za wieloletnią pracę związaną z kształceniem i wychowaniem kończących szkołę uczniów.

Najważniejszą chwilą każdej uroczystości było wręczenie świadectw. Podczas uroczystych akademii maturzyści skierowali słowa podziękowań do nauczycieli i wychowawców.

W trakcie uroczystości nie zabrakło występów muzycznych i pokazów wspomnieniowych filmów. 

Zdjęcia: ZS Jezowe, ZS Rudnik, LO Nisko, RCEZ Nisko.