Dziewiąta edycja Targów Edukacyjnych w powiecie niżańskim, zorganizowana została 25 kwietnia 2019 roku w hali RCEZ w Nisku.  Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Zespól Szkół w Jeżowem, zaprezentowały swoje oferty gimnazjalistom oraz ósmoklasistom szkół podstawowych z powiatu niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego. W tym roku Targi odwiedziła rekordowa liczba uczniów, nauczycieli oraz opiekunów.

To wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z profilem każdej ze szkół prezentujących na stoiskach swoje najważniejsze atuty. Jednakże nie tylko szkoły były obiektem zainteresowań uczestników Targów, lecz również zaproszone firmy i instytucje, które są partnerami szkół i współpracują z nimi. Każde ze stoisk, zaprezentowanych na Targach, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło przemówienie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w którym podkreślił jak wyjątkowo interesująca i zróżnicowana jest oferta szkolnictwa ponadpodstawowego Powiatu Niżańskiego. Zaznaczył także, że corocznie władze samorządowe Powiatu oraz dyrektorzy szkół dostosowują swoje oferty do aktualnych potrzeb absolwentów szkół niższego stopnia oraz do bieżącej sytuacji na rynku pracy. Ponadto podkreślił, że szkoły Powiatu są doskonale przygotowane organizacyjnie do przyjęcia podwójnych roczników w swoje mury, dając gwarancję należytego przygotowania do matur oraz dalszego rozwoju.

Dyrektor RCEZ Wacław Piędel, również skierował swoje słowa do licznie przybyłej młodzieży i zachęcił do skorzystania z okazji i indywidualnych rozmów z wystawcami. Stoisk było sporo, każda szkoła i firma zaprezentowała charakterystyczną dla siebie branżę. Oprócz kierunków i profilów kształcenia szkoły zaprezentowały udział w realizowanych projektach unijnych i zagranicznych.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie RCEZ w Nisku, jako gospodarze tegorocznych Targów, zapewnili doskonałą atmosferę, czego wyrazem były liczne występy artystyczne oraz pokazy. Nie mniejszy wkład w sprawną organizację i wyjątkowo dobrą zabawę zapewniły inne szkoły, bowiem każda z nich urozmaiciła Targi pokazami, które odzwierciedlały jej profil i charakter.

Nie zabrakło także zorganizowanych dla ósmoklasistów oraz gimnazjalistów licznych konkursów, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. Z wypowiedzi uczniów wynika, iż Targi zachęciły tych jeszcze niezdecydowanych, a tych, którzy już zdecydowali się na szkołę prowadzoną przez Powiat Niżański, utwierdziły w prawidłowym wyborze szkoły.

Nieobecnych na targach edukacyjnych zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolnictwa ponadpodstawowego Powiatu Niżańskiego na rok szkolny 2019/2020: Str1Str2