Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku w dniu 11 kwietnia br., koncelebrowana przez księży tutejszej parafii, rozpoczęła obchody 79 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, zaproszeni goście, pracownicy Starostwa oraz mieszkańcy Niska.

Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz harcerzy.

Po Mszy Św. przedstawiciele władz Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz delegacje Gminy i Miasta Nisko, policji i straży, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

Przypomnijmy, że Sejm RP podniósł w dniu 14 listopada 2007 r. do rangi święta datę 13 kwietnia, jako Dzień Katyński.

Idąc tym śladem, Rada Powiatu Niżańskiego III kadencji, na Sesji w dniu 10 grudnia 2007 r., przyjęła przez aklamację, dzień 13 kwietnia za Powiatowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to Dzień corocznego hołdu dla ponad 22 tysięcy zamordowanych na Wschodzie Polaków.

Co roku w kwietniu, władze i mieszkańcy Powiatu Niżańskiego uczestniczą w uroczystościach poświęconych tamtym tragicznym dniom.