W dniach od 4 do 29 marca 2019 roku, na terenie powiatu niżańskiego, odbyła się kwalifikacja wojskowa, w tym 1 dzień dodatkowy, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegali:

  • mężczyźni urodzeni w 2000 r.
  • mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadali orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1998 - 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1995 -2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
  • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

W czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej orzeczono ogółem 359 osób,
w tym 12 kobiet i 2 ochotników.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej dla osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony lub przeniesienie do rezerwy. 

Obecnie obowiązują cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.