Dnia 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbył się Niżański Konwent Samorządowy, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W Konwencie, prowadzonym przez Przewodniczącego Konwentu – Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, poza Wójtami i Burmistrzami z gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, wzięli udział zaproszeni goście: Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech.

Podczas Konwentu Starosta przekazał informację o istniejących potrzebach remontowo - inwestycyjnych na drogach wojewódzkich przebiegających przez powiat niżański, tj. DW nr 858, 863, 872 i 861. W sposób szczególny zwrócił uwagę na pilne potrzeby wyremontowania DW nr 858 na odcinku w miejscowości Zarzecze oraz odcinka na terenie gminy Harasiuki – do granicy województwa i DW nr 861 – od drogi krajowej DK nr 19, przez miejscowości Jeżowe, Jata i Sójkowa, jak również DW nr 863 w miejscowościach Koziarnia i Krzeszów.

Starosta wskazał również na potrzebę zapewnienia ciągłości DW nr 858 na odcinku Dąbrowica-Sieraków. Szczegółowe potrzeby remontowe i przebudowy dróg wojewódzkich przedstawili również Wójtowie i Burmistrzowie obecni na Konwencie.

Podczas Konwentu podjęta była rozmowa na temat zwiększenia środków na projekty parasolowe. Samorządowcy po raz kolejny zwrócili się do Marszałka z prośbą o wyasygnowanie większej puli środków na to zadanie.

Marszałek przekazał obecnym informacje o puli środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pozyskanych przez instytucje i podmioty.

Rozmawiano również o potrzebach uruchomienia połączeń komunikacyjnych na ważnych z punktu widzenia powiatu niżańskiego odcinkach i ustalono, że temu tematowi poświęcony będzie kolejny Konwent.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy dotyczące rozwoju powiatu i gmin, a Wójtowie i Burmistrzowie mówili o pozostałych potrzebach, ważnych dla gmin naszego powiatu.

Zdjęcia: Bartłomiej Pucko – UGiM w Ulanowie