Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki.

Olimpiada ta w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Corocznie uczestniczy w niej bardzo liczna grupa uczniów. W bieżącym roku, w etapie szkolnym, brało udział 16 uczniów. Do finału okręgowego olimpiady zakwalifikowali się: Oskar Galcak – klasa 3D, Krzysztof Błądek – klasa 2B i Tomasz Przybysz – klasa 2A.

O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez.

Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy, dotyczącej w/w przedsięwzięć, z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Serdecznie gratulujemy młodzieży, ich opiekunom naukowym oraz wspierającej ich szkole!

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku