Dnia 28 marca 2019 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w Starostwie Powiatowym w Nisku, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Parter: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Koszt zadania wyniesie 1.793.248,35 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki pozyskanym środkom do końca października wykonana zostanie m.in. nawierzchnia na długości 1284 mb wraz z jej poszerzeniem, chodnik, odwodnienie oraz roboty wykończeniowe.