W dniach 1-2 luty 2019 r., w hotelu Galicja w Ulanowie odbyła się konferencja w ramach projektu „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” opartego o zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i materialnego. Projekt ma na celu zbudowanie wspólnej marki regionu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 6 podkarpackich organizacji: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „Prowent”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz Lokalna Grupa działania LASOVIA. Przedstawiciele lokalnego samorządu i zaproszeni goście. Powiat Niżański reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, witając przybyłych gości słowami:

- Cieszę z realizacji tego projektu, który pozwala na wypracowanie spójnych narzędzi promocji regionu. Dla lokalnych podmiotów okołoturystycznych projekt jest szansą na zaistnienie w świecie promocji i reklamy, niezbędnej dla zaprezentowania swojej oferty turystycznej, ale także poznania i nawiązania kontaktów, dzięki którym mogą uzupełniać posiadaną ofertę dla turystów i mieszkańców – mówił Starosta.

Na konferencji obecny był również radny Rady Powiatu Niżańskiego Roman Pokora – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu.

Goście konferencji uczestniczyli w 4 sesjach tematycznych:

- Dziedzictwo kulinarne Podkarpacia. Znaczenie gospodarcze i turystyczne.

- Produkujemy zgodnie z przepisami.

- Wysoka jakość żywności z regionu.

- Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej.

Dodatkowo istniała możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami i ekspertami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy, podzieleni na grupy, brali udział w panelach dyskusyjnych, podzielonych według ścieżek tematycznych: smakowita, muzealna, aktywna, kulturalna. Zakres tematyczny objął takie obszary jak: ludzi regionu, aktywne organizacje, kulinaria, cykliczne wydarzenia, walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne, zabytki, muzea, galerie, bazy noclegowe i gastronomiczne, punkty widokowe oraz lokalne produkty.

Udział w konferencji był bezpłatny i współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach umowy z Samorządem Podkarpackim. Projekt jest projektem współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania.

Zdjęcia: LGD Nisko