Drukuj

Dzień 1 marca w całym kraju obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało wprowadzone w 2011 roku i nie jest to data przypadkowa, bowiem 60 lat wcześniej, 1 marca 1951 roku, po pokazowym procesie, władze komunistyczne rozstrzelały w więzieniu na warszawskim Mokotowie przy ul. Rakowieckiej, siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Byli to: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Inicjatywę ustawodawczą dla Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął ś.p. prezydent Lech Kaczyński, który 1.marca 2010 roku skierował projekt ustawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa została uchwalona 3 lutego 2011 roku.

Żołnierze Wyklęci - to określenie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944–1963.

Fot.: ipn.gov.pl