Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom już w 2018 r. podjął uchwałę, którą wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych.

W tym roku na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy ze źródeł zewnętrznych poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych zabezpieczono 10 tys. zł. Pożyczka może być udzielona na okres realizacji projektu określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie może przekroczyć roku budżetowego. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.   

- Pożyczki z budżetu Powiatu Niżańskiego, dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację projektów refundowanych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, stwarzają możliwość realizacji projektów przez organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu niżańskiego i realizujące projekty na tym terenie dla dobra społeczności powiatu niżańskiego. Zachęcam nasze organizacje do korzystania z tej możliwości - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://bip_pad.powiat-nisko.pl/art,1420,procedura-udzielania-pozyczek-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-na-terenie-powiatu-nizanskiego-na-realizacje-zadan-wspolfinansowanych-z-funduszy-ze-zrodel-zewnetrznych