W dniu 28 stycznia 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie dotyczące polityki lokalnej uwzględniającej potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zorganizowane zostało przy okazji realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Monitoringiem tym zostało objęte Starostwo Powiatowe w Nisku wraz z jednostkami podległymi, Urząd Gminy i Miasta Ulanów oraz Urząd Gminy Jarocin.

Uczestników spotkania powitał Starosta Niżański Robert Bednarz, który przedstawił jednostki powiatu niżańskiego realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również organizacje pozarządowe. Następnie o realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym projektów i programów, informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak.

Tematem głównym spotkania była dostępność przestrzeni i usług publicznych w powiecie niżańskim w kontekście nowych standardów, regulacji określających stosowanie uniwersalnego projektowania w kreowaniu polityki realizacji usług publicznych oraz w kontekście potrzeb mieszkańców. Zagadnienie to omówił przedstawiciel biura projektowego Marcin Dziółko ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli. Podczas swojego wystąpienia przedstawił wnioski z przeprowadzonego monitoringu jednostek samorządowych w kontekście planowanych zmian ustawowych w zakresie dostępności.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrzowie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Ulanowa Stanisław Garbacz, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, przedstawiciele pozostałych gmin, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu niżańskiego, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem ks. Tomasz Szostek oraz Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha.