Panu Romanowi Ryznarowi

 p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

 

Mamy

 

składają

 

Rada i Zarząd Powiatu Niżańskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku