Dnia 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2018 – 2023. Posiedzenie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji zostali: Robert Bednarz, Marian Chrapko, Sylwester Daśko, Magdalena Hasiak, Jan Kowal, Tomasz Kozak, Gabriel Lesiczka, Łukasz Ludian, Adam Mach, Agnieszka Niwińska, Stanisław Pliszka, Tomasz Podpora, Roman Pokora, Jan Połeć, Władysław Pracoń, Małgorzata Sztaba-Cholewa, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała Pana Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni Stanisław Pliszka i Magdalena Hasiak.

Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Pana Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy starosta został ponownie obdarzony poparciem i wybrany na kolejną kadencję. Dziękując za oddane głosy, Starosta podkreślił, że jest tu po to, aby służyć mieszkańcom, a zdobyte doświadczenie samorządowe, jako radny trzech kadencji Rady Powiatu, a wcześniej radny Gminy Jeżowe, posłuży do dobrego wywiązywania się z oczekiwań. Zobowiązując się do sumiennej pracy na rzecz powiatu i mieszkańców, zaprosił wszystkich chętnych do szerokiej współpracy.

Na wniosek Starosty Niżańskiego, Wicestarostą został radny Adam Mach, natomiast członkami Zarządu radni: Jan Połeć, Karol Wołoszyn i Tomasz Podpora.