Dnia 13 listopada 2018 r. na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (www.rzeszow.uw.gov.pl), Wojewoda Podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Komisja oceniła merytorycznie 105 wniosków.

Na liście znalazły się dwa wnioski złożone przez Powiat Niżański. Jeden z nich, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”, uzyskał 27,7 punktów, co uplasowało go na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej.  Planowana wartość projektu wynosi 2 422 171,35 zł, w tym dofinansowanie 1 211 085 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

Drugi projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica” uzyskał 23,3 punktów i znalazł się na 16 miejscu wstępnej listy rankingowej dotyczącej dróg powiatowych. Planowana wartość projektu wynosi 5 994 742,14 zł, w tym dofinansowanie 2 997 371 zł, stanowiące 50% wartości zadania.

- Cieszy nas fakt, że Powiat Niżański po raz kolejny pozyska środki finansowe na realizację zadań drogowych. Dzięki realizacji takich zadań poprawiamy stan naszych dróg i zwiększamy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.  

https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/2016-2019-termin-realizacji-2019/