Dnia 15 listopada 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce w miejscowości Majdan Golczański”. Wykonawcą inwestycji jest firma MOLTER z Rudnej Małej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 406 933,61 zł, z czego 100 tys. zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Jarocin, zaś pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W ramach przebudowy odcinka drogi o długości 816 mb, zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się komfort jazdy użytkowników tej drogi.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia 2018 r.