Widowisko muzyczno – recytatorskie Koncert Muzyki Polskiej „Polska z nut i słów”, skierowane do mieszkańców ziemi niżańskiej, odbyło się późnym popołudniem w dniu 7 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu niżańskiego wysłuchali szeregu ponadczasowych utworów muzycznych autorstwa naszych kompozytorów – Fryderyka Szopena, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Jerzego Dastycha, Adama Wrońskiego, Romana Statkowskiego, Andrzeja Kurylewicza i Wojciecha Kilara, wykonawcami których byli uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

Występy muzyczne były przeplatane recytacją wierszy Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Kubiaka, Tadeusza Różewicza i Antoniego Słonimskiego, w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Zorganizowany koncert był hołdem dla Wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości po latach niewoli, dla tych, którzy złożyli w obronie niepodległości naszej Ojczyzny najcenniejszy dar własnego życia.

W Koncercie, reprezentując Powiat Niżański, uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach.  

Koncert oraz odbywające się w tym samym dniu – wystawę pn. „Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat”, a także happening na Placu Wolności, zorganizowano w ramach projektu pn. „Niepodległość jest w nas” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach. Partnerami projektu są szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Jeżowem, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego.