Drukuj

W Starostwie Powiatowym w Nisku, w dniu 30 października 2018 r., z inicjatywy i na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Józefa Sroki, odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko.

Podczas spotkania Pani Minister przekazała informację, że Ministerstwo Zdrowia przychyli się pozytywnie do tego, że zabiegi endoprotez biodra i kolana realizowane w niżańskim Szpitalu będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W spotkaniu oprócz Starosty Roberta Bednarza i Członka Zarządu Józefa Sroki uczestniczyli również: p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, Zastępca Dyrektora SPZZOZ lek. Stanisław Grzybowski, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedycznym Zbigniew Szeląg – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz wspierający działania Starosty, Zarządu Powiatu i Dyrekcji Szpitala w zakresie starań o finansowanie kosztów zabiegów Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

- Cieszę się, że starania moje i Zarządu Powiatu Niżańskiego, przy ogromnym wsparciu Posła Rafała Webera przyniosły pozytywny efekt. Dziękuję bardzo Członkowi Zarządu Józefowi Sroce za zaangażowanie i wspieranie naszych działań w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i NFZ – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.