Dnia 10 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wykonanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+426 do 8+357 w m. Dąbrówka”.

W odbiorze udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Józef Sroka, Tomasz Podpora i Karol Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz oraz zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Kamila Piech, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Inspektor Nadzoru Artur Tomczyk, Przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. ze Staszowa Piotr Dyl, Tomasz Dyl i Grzegorz Parobek, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Gminy i Miasta Ulanów.

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 4 499 102,36 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, a 1 mln zł – dofinansowanie z Gminy i Miasta Ulanów. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Przebudowa ponad 7 km dróg powiatowych Nr 1048R Zdziary – Banachy i Nr 1039R Jarocin – Ulanów, znacznie poprawi bezpieczeństwo i usprawni dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich, takich jak Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Kurzyna Mała, Borki oraz Dąbrówka.