Dnia 11 października br. odbył się odbiór drogi powiatowej Nr 1041R w Hucie Krzeszowskiej oraz drogi powiatowej Nr 1067R w miejscowości Łazory. Inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa. 

Remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory na długości 800 mb wykonano za kwotę 336 380,40 zł, natomiast Przebudowę drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska na długości ponad 200 mb zrealizowano za kwotę 133 128,68 zł.

W ramach zrealizowanych zadań położono nowe nawierzchnie, wykonano regulację elementów urządzeń podziemnych oraz wykonano stałą organizację ruchu, która znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze.

W odbiorze udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Jan Połeć, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Wykonawca inwestycji.