Dnia 10 października 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna BRUK – MAR Łukasz Marut z Bojanowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 164 289,39 zł, z czego 63 068 zł stanowi dofinansowanie od Gminy i Miasta Nisko.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc postojowych na terenie miasta Nisko, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.