W dniu 11 października 2018 r. w Mielcu, w Samorządowym Centrum Kultury, odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczycielom, samorządowcom i pracownikom oświaty wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Uroczystego wręczenia wyróżnień i nagród dokonała Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch. Towarzyszyli jej Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W tym uroczystym dniu wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej również dla Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w uznaniu za szczególne osiągnięcia na rzecz działalności oświatowej. Podziękowania i gratulacje przekazane Staroście były rezultatem wieloletniego zaangażowania i pracy w rozwój oświaty na terenie Powiatu Niżańskiego. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrał również Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel.

- Cieszy fakt, że działania w zakresie rozwoju oświaty na terenie Powiatu Niżańskiego, zarówno moje jak i całego Zarządu Powiatu Niżańskiego, zostały zauważone i docenione przez przedstawicieli oświaty publicznej wyższego szczebla. Dotychczas osiągnięte rezultaty są gwarancją, że nasi uczniowie kończący szkołę, poradzą sobie zarówno w dalszej nauce, jak i w pracy zawodowej. To wyróżnienie jest także wynikiem wspólnych bardzo aktywnych działań organów samorządu Powiatu Niżańskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, a także dyrekcji i nauczycieli szkół. Wierzę, że zdobyte wspólnie doświadczenie w wykonywaniu wielu, niekiedy bardzo skomplikowanych zadań oświatowych, przyniosą w przyszłości bardzo dużo profitów w zakresie usprawnienia realizacji przez Powiat Niżański zadań z zakresu edukacji publicznej – mówi Starosta.