W ramach obchodów w Powiecie Niżańskim setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości — 27 września 2018 roku, w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się debata „Niepodległość jest w nas”.  

Na wstępie prelegentów, zaproszonych gości oraz zgromadzonych uczestników powitał Starosta Niżański – Robert Bednarz. Z ramienia Powiatu Niżańskiego w debacie udział brali również: Wicestarosta Adam Mach oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka.

Spotkanie rozpoczął występ młodszej grupy dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Kolejnym punktem było przedstawienie wyników sondy ulicznej przeprowadzonej przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański w różnych miejscowościach powiatu.

Następnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący 100 lat Niepodległości Polski z udziałem historyków i pasjonatów historii: Ryszarda Żureckiego, Mariusza Kowalika, Tomasza Żbika, Mieczysława Barnata i dr Konrada Krzyżaka. W przystępny sposób przedstawili oni zgromadzonym, w szczególności młodzieży, drogę Polski do odzyskania Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie naszego powiatu.

Po zakończeniu debaty ponownie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” prezentując m. in. polskie tańce narodowe.

- Celem debaty było podniesienie wśród społeczności lokalnej wiedzy z zakresu historii naszego regionu oraz wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z odzyskaniem niepodległości na Ziemi Niżańskiej mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W ramach obchodów stulecia niepodległości Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach realizuje projekt pn. „Niepodległość jest w nas”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego.

Partnerami projektu są szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Jeżowem, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.